Κατασκευές σιδήρου – αλουμινίου:
Παραγωγή κατασκευών από σίδερο ή αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή, χάραξη και κοπή σε laser.
Plexiglas:
Επεξεργασία και διαμόρφωση Plexiglas (επιτραπέζιες βάσεις φυλλαδίων, stand στήριξης, μέσα διαφημιστικής προβολής κλπ). Πώληση ολόκληρων φύλλων (Plexiglas, πολυκαρμονικά, PVC).
Menu